Tato stránka využívá pro zlepšení uživatelského prostředí a sledování návštěvnosti soubory cookies. Užíváním souhlasíte s jejich použitím

Obchodní podmínky

 

Základní informace

Storno objednávky

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Prodávající si vyhrazuje ve výjimečných případech objednávku stornovat.

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu na bankovní účet kupujícího.

Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Zboží, jako jsou například dalekohledy, puškohledy, pouzdra nazbraně a jiné doplňky, si lze objednat přímo na našich stránkách. Zde publikované fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí přesně znázorňovat prodávané zboží! Rádi Vám poradíme s výběrem zboží, popřípadě Vám vystavíme cenovou nabídku na zboží, které momentálně není v nabídce.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Šubrt zbraně a střelivo jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Neznalost tohoto nákupního a reklamačního řádu neomlouvá. Objednávka je návrhem kupní smlouvy , kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí zboží. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 1.1.2008 do nahrazení novou verzí. Případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách https://zbrane.subrt.cz

Možnost vrácení zboží

Kupující (nepodnikatel) má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi poslat zpět v uvedené lhůtě nikoliv však na dobírku (určující je datum odeslání). Došlo-li k částečnému spotřebování či opotřebování zboží je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena, která může být snížena o prokazatelné náklady, které budou detailně vyčísleny prodávajícím. Poštovné placené zákazníkem při vrácení zboží se nenahrazuje. Právo na odstoupení se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně. Odstoupení od smlouvy se rovněž nevztahuje na zboží upraveného podle přání kupujícího. Rozpor s kupní smlouvou lze uplatnit dle paragrafu 616 Občanského zákoníku.

Toto se nevztahuje na zboží zakoupené na prodejně!

Odpovědnost za správnost údajů

Obchod Šubrt zbraně a střelivo upozorňuje, že informace uváděné na internetových stránkách (váhy, rozměry, kapacity) jsou zčásti přebírány z katalogů, prospektů a jiných tiskovin, které tedy mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby, stejně tak mohou být kdykoliv aktualizovány bez předcházejícího upozornění. Proto není garantována bezvýhradná správnost obsahu textu a fotografií v popisových částech. Šubrt zbraně a střelivo nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek. Šubrt zbraně a střelivo (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.Vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího se řídí zákonem 367/2000 Sb. Při stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena záloha snížená o bankovní a manipulační poplatky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího je možné jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.). Platí i v případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v termínu 5-ti dní. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Způsob objednání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy a poradíme z výběrem zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, atd.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Dodací podmínky

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě se snažíme doručit v co nejkratším termínu od zadání závazné objednávky. O předběžném termínu dodání zboží a o jeho odeslání Vás budeme informovat e-mailem, nebo telefonicky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Někdy se však může stát, že některé druhy zboží jsou dočasně rozprodány i u dodavatelů (popř. výrobce) a tudíž nejsou v daném časovém termínu dostupné. Přesto uděláme vše, co bude v našich silách, aby objednané zboží bylo doručeno v co nejkratším termínu. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat včas, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Při platbě na proforma fakturu je tato doba stejná jako u dobírky, ale začíná běžet po připsání platby na náš účet.

Platební podmínky, ceny, faktury

Veškeré ceny uvedené v elektronickém obchodě i na faktuře jsou koncové a jsou platné v okamžiku objednání. K Vaší objednávce bude přiložena faktura, ve které budou uvedeny veškeré její náležitosti spolu s cenami za jednotlivé položky a rozpisem DPH. K faktuře bude přidán dodací list. Faktura slouží zároveň jako záruční list, pokud není dodáván výrobcem. Až do úplného zaplacení je zboží stále majetkem firmy Šubrt zbraně a střelivo.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Ceny uvedené nemusí korespondovat s cenou na prodejně.

Dobírka – nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

Bankovní převod – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme proforma fakturu s uvedeným číslem účtu a číslem faktury (= variabilní symbol). Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u České spořitelny. Po obdržení platby na účet odesíláme zboží.

Hotově (osobní odběr) – v případě osobního odběru vyčkejte prosím na potvrzení, že je zboží pro Vás zarezervováno a poté si jej můžete vyzvednout v naší provozovně na adrese České Budějovice, Kněžskodvorská ulice 2558.

Slovensko – v případě dodávky na Slovensko akceptujeme pouze platbu předem bezhotovostním převodem.

Doprava zboží

Přehled možností dopravy a platby

V případě, že Vás nezastihne kurýr přepravní společnosti, bude Vás telefonicky kontaktovat a domluví se s Vámi na dalším postupu doručení zásilky. Pokud dojde k poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený), ihned s dopravcem sepište protokol o poškození!

Akce na dopravu zdarma od hodnoty objednávky nad 3000 Kč se nevztahuje na zásilky, jejichž celková váha přesáhne limit 30 kg, tehdy je poštovné účtováno vždy, nebo pokud je u produktu uvedeno jinak.

Slovenský účet - pouze měna €:

Číslo účtu: 1314582001/1111
IBAN: SK8311110000001314582001
SWIFT: UNCRSKBX</strong">

Termín expedice zboží

Zboží, které je na skladě je expedováno do 24 hodin od obdržení objednávky. Zakázkové a ostatní zboží je expedováno od 3 dnů do 3 týdnů v závislosti na době výroby či umístění výrobku na skladech u dodavatelů! Přesný termín dodání vaší objednávky bude vždy individuálně upřesněn.

Daň z přidané hodnoty

Všechny ceny produktů na stránkách Šubrt zbraně a střelivo jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Celková částka k úhradě (bez DPH, s DPH) je vždy vyčíslena v košíku.

Záruční podmínky

Firma Šubrt zbraně a střelivo poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců, pokud nebude uvedeno jinak. Firma Šubrt zbraně a střelivo se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Místo a způsob uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace sídlo firmy Šubrt zbraně a střeliv, Kněžskodvorská 2558, 370 21 České Budějovice. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou!

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

 • doklad o nákupu zboží (faktura)
 • popis závady - můžete použít náš formulář zde

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě zbrane.subrt.cz kupující dává provozovateli internetového obchodu firmě ŠUBRT cz s.r.o. svůj souhlas ke shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. Veškeré osobní údaje slouží výlučně pro interní potřeby firmy a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení Vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, popřípadě ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo kdykoliv písemně požádat o výmaz osobních údajů z naší databáze.

Prodeje s omezením

Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží omezen dosažením věku 18-ti let. Jedná se o následující skupiny zboží:

 • zbraně kategorie D (plynovky, vzduchovky…)
 • munice kategorie D (nábojky do plynových zbraní, diabolky)
 • pyrotechnické prostředky (efektové rakety do plynovek) atp.)
 • sebeobranné prostředky (paralyzéry, sebeobranné spreje)

Prodej zbraní, na jejichž nákup je nutnost vlastnit platný zbrojní průkaz či nákupní povolení, musí být proveden osobním odběrem na naší prodejně s příslušnými doklady.

 • Bez splnění výše uvedených podmínek nemůže být objednávka obsahující kterýkoliv z výše uvedených typů zboží vyřízena a bude stornována. Na základě dohody s námi lze případně takovou objednávku vyřídit bez sporných položek.
 • Veškeré dodatečně poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno podle ustanovení uvedených v odstavci Ochrana osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..